تاور کرین (جرثقیل برجی)

 

ردیفنوع دستگاهمشخصات فنیسال ساختتصویرتوضیحاتتعدادشماره تماسوضعیت
1 تاور کرین (جرثقیل برجی) زوم لاین، 6 تن، ارتفاع 40 متر، فلش 56 متر،ظرفیت نوک فلش 1.3 تن، سکشن 1.6 متری، فول اینورتر 2010 کلیک کنید در حد نو، دمونتاژ، واقع در انبار شرکت در تهران، سالم و آماده بکار، دارای کاج و جک و پمپ  1  0912-5017257  موجود
2 تاور کرین (جرثقیل برجی) BBCD-38H60 ALBA 1386 کلیک کنید نیاز به سرویس  واقع در باغ کتاب  1  0912-5017257  موجود
3 تاور کرین (جرثقیل برجی) BBCD-38H60 ALBA 1386 کلیک کنید نیاز به سرویس  واقع در باغ کتاب  1  0912-5017257  موجود