لودر

 

ردیفنوع دستگاهمشخصات فنیسال ساختتصویرتوضیحاتتعدادشماره تماسوضعیت
1 لودر هیوندای HL780-3A دارای چهار حلقه لاستیک نو، کاملاٌ سرویس و بازسازی شده، آماده بکار، کارکرد زیر 5000 ساعت 2005 کلیک کنید فروش زیر قیمت بازار با امکان تهاتر با ملک مناسب، بازدید تهران  1  0912-5017257  موجود
2 لودر هیوندای HL780-3A لاستیکها 70%، کاملاٌ سرویس و بازسازی شده، آماده بکار، کارکرد زیر 5000 ساعت 2005 کلیک کنید فروش زیر قیمت بازار با امکان تهاتر با ملک مناسب، بازدید تهران  1  0912-5017257  موجود
3 لودر BBCD-38H60 ALBA 1386 کلیک کنید نیاز به سرویس  واقع در باغ کتاب  1  0912-5017257  موجود