لودر هیوندای HL780-3A مدل 2005

لودر هیوندای HL780-3A مدل 2005

لودر هیوندای HL780-3A مدل 2005-1
لودر هیوندای HL780-3A مدل 2005-1
لودر هیوندای HL780-3A مدل 2005-2
لودر هیوندای HL780-3A مدل 2005-2
لودر هیوندای HL780-3A مدل 2005-3
لودر هیوندای HL780-3A مدل 2005-3
Previous Next Play Pause
1 2 3

دو دستگاه لودر هیوندای HL780-3A مدل 2005 کارکرد زیر 5000 ساعت کاملاٌ اورهال و بازسازی شده، آماده بکار، یکی از دستگاهها دارای 4 حلقه لاستیک نو می باشد. فروش زیر قیمت بازار با امکان تهاتر با ملک مناسب

Child albums